top of page

ARTWORK portfolio cows

Køer Olie på papir

” …..Charlotte Bøgh, som med den helt brede pensel og få og magtfulde strøg fremtryller den ene abstrakte ko efter den anden på store lærreder. Dejligt at opleve den frihed og umiddelbare lethed hun maler med. Mit gæt er, at hun kender sit motiv så inderligt godt, at hun netop kan frigøre sig fra detaljen og give den med de store og frie armbevægelser. Det klæder Charlotte Bøgh som kunstner og det klæder Huset, som har de dejligste farvestærke køer på væggen lige ved indgangen….”. 
Tekst Monica Ritterband, fra anmeldelse i Kunstavisen 10/2019

"... Charlotte Bøgh, who uses the wide brush and a few powerful strokes to conjure up one abstract cow after another on large pieces of paper. It’s wonderful to experience the freedom and intuitive ease with which she paints.  My guess is that she knows her subjects so intimately that she can free herself from detail and proceed with grand and unfettered movements. This suits Charlotte Bøgh as an artist, and it suits Huset, where the loveliest colorful cows adorn the wall right by the entrance...” 
Text: Monica Ritterband (Review in Kunstavisen 10/2019). Translation: Rune Overby

bottom of page